Cena za przejazd   

     350 ZŁ/£72

szósty przejazd 1 PLN

najtaniej na rynku

Busy do Anglii

kolejny 5 przejazd 50 % taniej

promocje dla studentów i emerytów

obiad i kawa w cenie biletu

aż 60 kg bagażu

angliabus.pl  - BUSY DO ANGLII

Niestety niewielu Polaków wie, iż Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) i Anglia to nie ten sam kraj. Prawda jest taka, że Anglia wchodzi w skład Wielkiej Brytanii. Oprócz Anglii do obszaru Wielkiej Brytanii zalicza się, też Szkocja jako kraj, Walia jako księstwo oraz Irlandia Północna uznana za prowincję. Głową Zjednoczonego Królestwa od 1952 roku jest królowa Elżbieta II, a następcą do tronu jest książę Walii - Karol. Oprócz funkcji głowy państwa, królowa jest też zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego i prezbiteriańskiego, a także zwierzchnikiem sił zbrojnych. Na terenie Wielkiej Brytanii panuje monarchia parlamentarna z ustrojem parlamentarno-gabinetowym. Monarcha Wielkiej Brytanii nie sprawuje tam żadnej władzy, pełni w zasadzie funkcję reprezentacyjną. Rocznie reprezentowanie Zjednoczonego Królestwa przez królową kosztuje podatników około 40 mln funtów. Kwota ta z roku na rok wzrasta. Jeśli chodzi o system stanowienia prawa to nie znajdziemy tam konstytucji jaką posiadamy w Polsce. Prawo stanowione jest częściowo przez uchwały, ustawy parlamentarne, prawa zwyczajowe, decyzje i wyroki sądowe. Podstawy ustroju państwowego oraz władz definiowane są przez Wielką Kartę Wolności ustanowioną w 1215 roku, prawo precedensowe, konstytucyjne zwyczaje oraz konwenanse. Parlament w Wielkiej Brytanii składa się z trzech części: izby niższej - Izba Gmin - 659 parlamentarzystów wybieranych w wyborach powszechnych według ordynacji większościowej w jednomandatowych okręgach wyborczych, izby wyższej - Izba Lordów w skład jej wchodzą lordowie, lordowi duchowni oraz lordowie prawa. W ostaniach latach izba ta liczyła 800 osób, w skład lordów zaliczani też są członkowie rodziny królewskiej, tj książąt Yorku, Walii, Gloucaster, Kentu i Edynburgu; trzecią izbą jest monarcha czyli król lub królowa. 

busy do anglii

 

HOME