Mapa zasięgu naszej dzaiałalności.

Podróż do Anglii z Polski

Administracyjny podział Polski.
Od 1 stycznia 1999 roku w Polsce wdrożony został nowy podział administracyjny. Wcześniej obowiązujący od 1975 roku system dwustopniowy zastąpiony został podziałem trójstopniowym. Polskę podzielono na województwa, powiaty i gminy. W kolejnych latach podział administracyjny modyfikowano także ostatecznie Polska podzielona jest na 16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin.
W województwach władzę sprawują samorządy w postaci sejmików, które wybierane są w wyborach co cztery lata. Sejmiki województw wybierają urząd marszałkowski na czele z marszałkiem. Władze rządowe w województwach reprezentowane są przez wojewodów, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad urzędem marszałkowskim.
W przypadku 13 województw nazewnictwo pochodzi od nazw regionów geograficzno-historycznych, a w przypadku 3 województw od nazw głównych miast. Nazwy województw ustalono w formie przymiotnika pisanego małą literą.
Powiaty są również organizacjami samorządowymi. Na czele powiatu stoi rada powiatu, która wybierana jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich co 4 lata. Rada powiatu wybiera starostę, który przewodniczy w starostwach powiatowych. Wyróżniamy dwa rodzaje powiatów: powiaty ziemskie, które występują w ilości 314 jednostek, i miasta na prawach powiatu w ilości 66 jednostek. Każdy powiat posiada jedną siedzibę. Nazwy powiatów pochodzą od nazw miast gdzie posiadają swoje siedziby. Nazewnictwo powiatów ustalono na formę przymiotnikową pisaną małą literą.
Najmniejszą jednostką podziału administracyjnego jest gmina. Władzę gminie wykonuje rada gminy wybierana w wyborach co cztery lata. Władzę w gminach wiejskich sprawują wójtowie, w gminach miejsko-wiejskich i miejskich burmistrzowie, a w gminach miejskich o dużym obszarze prezydenci wybierani w wyborach bezpośrednich. Gmina posiada jedną siedzibę władz. Na koniec roku 2016 roku w Polsce było 1555 gmin wiejskich, 621 gmin miejsko-wiejskich i 302 gminy miejskie.

Województwa, z których naszymi busami zabieramy pasażerów.

bus z lublina do londynu   bus do angli z warszawy     bus rzeszów londyn    bus z łodzi do londynu   bus do berlina z rzeszowa    bus do manchesteru z kielc

     lubelskie          mazowieckie           podkarpackie            łódzkie             małopolskie         świętokrzyskie

bus z katowic do liverpoolu  bus z wrocławia do berlina    busy z opola do londynu    bus z poznania do cardif    bus z bydgoszczy do brukseli  

     śląskie                dolnośląskie             opolskie             lubuskie            wielkoplskie     kujawsko-pomorskie

promocja bus do anglii

busy do anglii

kontakt telefoniczny bus do anglii